• English
Narodne umotvorine

Проблејала Бела Беца

Проблејала Бела Беца
међу струке овчареве.
Што ми блајиш Бела Бецо?
Дал си гладна, 'ел си жедна,
'ел по толко некрмена?
Нисам гладна, нисам жедна,
ни по толко некрмена,
но си блајем за овчара.
Докле беше млад, нежењет,
он ме пасе поред реке.
Кад се млађи оженио,
он ме пасе поред села,
па ме поји на језера,
куде гуске воду пију,
а невесте лице мију.