• English
Narodne umotvorine

Овој момче ђаволито

Овој момче ђаволито,
ђаволске си моме вара.
Мори момо душо моја,
дај ми једно око твоје.
Она јадна срамежљива,
одма му ги оба дала.
Мори момо душо моја,
дај ми једну руку твоју.
Она јадна срамежљива,
обе му ги одма дала.
Мори момо душо моја,
дај ми равну снагу твоју.
Она јадна срамежљива,
одма си је с њега пошла.