• English
Narodne umotvorine

Овде камен камени

Овде камен камени,
брат и сестра ергени,
што ги мајка не жени?
Што ги татко не даваш?
Даво би ги, даво,
но ги нема прилика.
Прилика им прилика,
Лазарева еглика.