• English
Narodne umotvorine

Кујунџија и хитропеља

 Што се сиjа краj горе зелене:
Да л' je сунце, да л' je мjесечина?
Нит' je сунце, нит' je мjесечина,
Већ два златна рога од jелена,
У њима су два града грaђена,
У jедном je кујунџија Јанко,
У другоме Jањa хитропреља,
Поручуjе кујунџија Јанко,
Поручуjе Јањи хитропpељи:
"Oj Бога ти, Jaњо хитропрељо!
"Да ти пошљем малено повјесмo,
"Опреди ми шатор и кошуљу,
"А што теби од тога остане,
"Ти опреди себи у дарове."
Јања била мудрија од Јанка,
Поручује кујунџији Јанку:
"Ој Бога ти, кујунџија Јанко!
"Да ти пошљем малену парицу,
"Сакуј мени в'јенце и обоце,
"А што теби од тога остане,
"Поткуј твога добра коња вранца,
"Нека ти је међу браћом фала."