• English
Narodne umotvorine

Нечувени послови

 Aj ђeвojкo, душо мoja!
Што си тако jеднолика
И у пасу танковита?
Кан' да с' сунцу косе плела,
А мjесецу дворе мела.
Ни сам сунцу косе плела,
Нит' мjесецу дворе мела,
Ван стаjала, те гледала,
'Ђе се муња с громом игра;
Муња грома надиграла
Двjема трима jабукама
И четирма наранчама.