• English
Narodne umotvorine

Женидба сјајнога мјесеца

 Фалила се звиjезда даница:
"Оженићу сjаjнога мjесеца,
"Испросићу муњу од облака,
"Окумићy Бога jединога,
"Дjеверићу и Петра и Павла,
"Cтарог свата светога Jована,
''Воjеводу светога Николу,
"Кочиjаша светога Илиjу."
Што се фали звиjезда даница,
Што се фали, то joj и Бог дао:
Оженила сjаjнога мjесеца,
Окумила Бога jединога,
Одjевери и Петра, и Павла,
Старог свата светога Jована,
Воjеводу светога Николу,
Кочиjаша светога Илиjу.
Стаде муња даре диjелити:
Даде Богу небесне висине,
Светом Петру Петровске врyћине,
А Jовану леда и сниjега,
А Николи на води слободу,
А Илиjи муње и стриjеле.